"I 1848 blev Aalborg Haandværkerforening stiftet og vi har arbejdet for små og mellemstore virksomheder lige siden.."

Følg med i...

• Kommunes udbud »
Bliv leverandør til kommunen - følg med her..

• Kommunens investeringsoversigt »
Budget 2015 - 2018

Medlemsbladet »
Læs Haandværkerforeningens seneste medlemsblad her.

Og få indflydelse »
Tilmeld dig Håndværksrådets Analysepanel og få erhvervspolitisk indflydelse.

SMV - Det nye håndværkerråd

pension

varelotteriet

Udvikl din virksomhed

Udvikl din virksomhed med forretningsdrevet samfundsansvar (CSR)
Væksthus Nordjylland tilbyder Aalborg håndværkerforenings medlemmer sammen med andre lokale virksomheder, at arbejde forretningsdrevet med samfundsansvar (CSR).
 • Der er god mening og økonomi i at arbejde med CSR
 • Allerede i dag stilles krav til virksomheder om at være samfundsansvarlig
 • Kravene stilles er i forhold til miljø, medarbejderforhold, lokalsamfundet og social ansvarlighed.
I fremtiden vil store virksomheder og den offentlige sektor skærpe kravene om samfundsansvar til de virksomheder, som er deres leverandører. Årsagen til dette er et ønske om bæredygtighed, men også fordi samfundsansvar for små og mellemstore virksomheder indgår i Regeringsgrundlaget.

Økonomisk har det vist sig, at de virksomheder, der systematisk arbejder med CSR generelt har et bedre overskud, end de øvrige virksomheder.

Mange virksomheder arbejder i dag med gode tiltag indenfor CSR, men får ikke den forretningsmæssige gevinst, der kan opnås ved at arbejde systematisk CSR.
Din virksomhed har nu mulighed for at opfylde de nye krav og opnå en økonomisk gevinst.
Væksthus Nordjylland har et tilbud til din virksomhed om deltag i et netvæksforløb med andre nordjyske virksomheder, så du også kan opnå en effektivisering af din virksomhed ved at arbejde med CSR.

Din virksomhed får mulighed for at:
 • Udvikle forretningen
 • Effektivisere driftsomkostninger og energiforbrug
 • Nedbringe spild
 • Få styr på leverandørkæden
 • Vise social ansvarlighed
 • Blive inspireret til at fortsætte med evt. certificering.
Hvad skal din virksomhed?
 • Deltage aktivt i netværksforløbet, herunder arbejde mellem møderne med egne opgaver.
 • Have en screeningsoversigt i forhold til CSR, som kan bruges til udvikling af virksomheden.
 • Udarbejde en CSR-redegørelse.
 • Forløbet koster 5.000 kr. + medfinansiering med eget timeforbrug.
Læs mere om Væksthus Nordjyllands tilbud her og kontakt: Væksthus Nordjylland, projektleder Birte Roest  31704402, mail: biro@vhnordjylland