"I 1848 blev Aalborg Haandværkerforening stiftet og vi har arbejdet for små og mellemstore virksomheder lige siden.."

Følg med i...

• Kommunes udbud »
Bliv leverandør til kommunen - følg med her..

• Kommunens investeringsoversigt »
Budget 2015 - 2018

Medlemsbladet »
Læs Haandværkerforeningens seneste medlemsblad her.

Og få indflydelse »
Tilmeld dig Håndværksrådets Analysepanel og få erhvervspolitisk indflydelse.

SMV - Det nye håndværkerråd

pension

varelotteriet

Erhvervspolitik

I samarbejde med Håndværksrådet arbejder vi på en række erhvervspolitiske områder, der er vigtige for små og mellemstore virksomheder.

Aalborg Håndværkerforening tager sig bl.a. af selvstændiges og små og mellemstore virksomheders interesser lokalt og regionalt, hvor Håndværksrådet fokuserer på disse virksomheders interesser i Danmark og internationalt.

Aalborg Håndværkerforening arbejder bl.a. tæt sammen med kommunen om udvikling af erhvervspolitikken. Kommunen er en meget stor indkøber og vi betragter kommunens indkøb og udbud som et område, hvor der er stor mulighed for at præge erhvervsudviklingen i Aalborg.

Vi arbejder bl.a. med Håndværksrådets 7 bud på en kommunal udbuds- og indkøbspolitik. Buddene er en række meget konkrete forslag til, hvordan en kommune kan tilrettelægge udbud og indkøb - så indkøbs- og erhvervspolitikken understøtter udviklingen af små og mellemstore virksomheder.

Erhvervspolitisk udvalg

Bestyrelsen i Aalborg Haandværkerforening har nedsat et erhvervspolitisk udvalg, der koordinerer foreningens erhvervspolitiske indsats. Udvalget består af:

Lars Vase, VVS installatør

Svend Erik Christensen, smedeoldermand

Evald Sørensen, malermester

Poul Bobach, smedemester

Steen Christensen, bagermester

Hanne Danielsen, frisøroldermand

Gert Kristensen, direktør

Michael S. Dahl, professor

Gert Spender, direktør

Svend Aage Suhr, formand

Vækstforum

Gennem Håndværksrådets repræsentant i Vækstforum direktør Knud Kristensen, har vi mulighed for at få indflydelse på den fremtidige erhvervsudvikling og -politik i Region Nordjylland. I foreningen har vi har løbende dialog med Knud Kristensen. På Vækstforum’s hjemmeside kan du finde strategidokumenter og meget - læs her...

Vores fælles erhvervspolitiske indsatsområder dækker bl.a.:

• Innovation, vækst og udvikling 
• Erhvervsbeskatning og skattestruktur 
• Start eller salg af egen virksomhed 
• Selvstændighedskultur
• Fair konkurrence mellem virksomheder 
• Styrkelsen af erhvervsuddannelserne 
• Lettere adgang til finansiering 
• Mulighederne i en global verden 
• Færre administrative byrder 
• Ledelsesudvikling